galerie
obrazy
koláže
grafika
instalace
objekty
projekty
instalace


Přímá cesta
1992, instalace, Nová síň, Praha

Cesta do snu
1996, instalace, Galerie Mánes, Praha

Hra na možné a nemožné
1999, instalace, Prácheňské muzeum, Písek

Zrcadlení
1999, instalace, Synagoga na Palmovce, Praha

Hry (nebe - moře)
1998, instalace, Galerie Mánes, Praha

Věčná touha
1999, instalace, Galerie Katakomby, Brno